Wat is Eoxolit?

Eoxolit is een fotokatalytisator met een versterkte werking wat betreft luchtzuivering en zelfreinigende effecten.
Het verwijdert  in de aanwezigheid van zowel UV-licht als ZICHTBAAR licht verschillende soorten polluenten (organische & anorganische) zoals NOx, SOx en ook VOC’s (benzeen – tolueen, etc.), acetaldehyde, formaldehyde, nicotine, ... aanwezig in het "Sick Building Syndrome".

Europse richtlijn 2008/50/EC motiveert ons tot actie

België is dichtbevolkt en de bevolkingsdichtheid neemt toe, in het bijzonder in onze steden. Leven in de stad biedt de bewoners een aantrekkelijk scala aan mogelijkheden voor werk en ontspanning, maar heeft ook een keerzijde wat betreft mobiliteit en milieubelasting. Naast de hoge uitstoot aan CO2 vormen de hoge concentraties fijn stof en stikstofoxides (NOx), hoofdzakelijk veroorzaakt door dieselmotoren en industriële activiteit, een groot probleem voor onze luchtkwaliteit.

De europese richtlijn van 2008/50/EC inzake de luchtkwaliteit, stelt dat gemiddeld op jaarbasis nergens in de Europese Unie meer dan 40 µg/m³ (microgram per kubieke meter) van het schadelijke stikstofdioxide (NO2) mag worden gemeten. Deze richtlijn motiveert ons bijgevolg tot actie.

Tags: 

randomness